Zorg en Maatschappelijk

Steeds meer zorginstellingen maken de financieel-strategische keuze om hun vastgoed van de balans te halen. Ze verkopen hun panden aan corporaties of ontwikkelaars en huren ze vervolgens weer terug. Of de corporatie/ontwikkelaar ontwikkelt een heel nieuwe locatie voor de instelling. Het trackrecord van De Loods laat verschillende zorgvastgoedprojecten zien. We hebben door de jaren heen bestendige relaties opgebouwd met verschillende partijen in de zorg. We spreken hun taal én die van de bouwers en ontwikkelaars. Een uitstekende positie om in zorgvastgoedprojecten een begeleidende, sturende en bemiddelende rol op ons te nemen.

Voor onze architecten vormen deze projecten een bijzondere uitdaging. Aan hen de opdracht om binnen de gestelde kaders een zo efficiënt mogelijk gebouw te ontwerpen dat voor bewoners aanvoelt als een thuis. Zeker bij groepswoningen is de ontwerpuitdaging om de juiste balans te vinden tussen kleinschaligheid en menselijke maat enerzijds en efficiency en rendabiliteit anderzijds.

De ontwikkeling van een dorpshuis of wijkgebouw, een school of SPILcentrum is een uitgesproken specialisme. Je hebt te maken met verschillende groepen gebruikers; jong, oud, professionals, leken. Er is een ontwerpteam, een stuurgroep, een klankbordgroep. De belangen zijn doorgaans groot, maar ook de impact op de omgeving. Dat wil nogal eens leiden tot felle discussies en emotionele reacties op hoor- en inspraakavonden. Hoe starten we het hele ontwikkelingsproces op? Wij geloven dat de eindgebruiker hierin essentieel is. Hoe zit het met vergunningen en subsidies? Hoe overtuigen we de gemeente of corporatie om te participeren? Nu zijn we pas echt in ons element. Als het moeilijk wordt, moet je bij De Loods zijn!

De juiste balans tussen kleinschaligheid en menselijke maat enerzijds en efficiency en rendabiliteit anderzijds 

Uitgelicht

Projecten

Uw contactpersoon

Betrokken medewerkers

Andere thema's