Wijkverbetering

De verbetering van een wijk begint bij de mensen die er wonen. Wat vinden zij belangrijk? Waar gaat het hun daadwerkelijk om? Hoe kunnen we hun belangen en wensen optimaal tot hun recht laten komen binnen de kaders die de gemeente, corporatie of ontwikkelaar uitzet? Bij ieder wijkverbeteringsproject waarbij De Loods betrokken wordt, staan deze vragen voorop.

Vanuit de integraliteit van ons bureau kennen we zowel de bewonersprocessen als de belangen van de opdrachtgever. We weten wat ontwerpen en bouwen inhoudt. Omdat we ook actief zijn in onderhoud en renovatie, weten we wat financiële consequenties van bepaalde keuzes richting toekomst zijn. We weten welke kwaliteit zich laat realiseren binnen de gestelde financiële kaders. Op basis van al deze kennis en ervaring is De Loods in staat snel verschillende scenario’s met bijbehorend kostenplaatje te ontwikkelen, aan de hand van niet meer dan enkele conceptideeën.

“Mooie, praktische, haalbare en gedragen plannen realiseren binnen de gestelde kaders”

Uitgelicht

Uw contactpersoon

Betrokken medewerkers

Andere thema's