Verduurzaming

In alles wat we bij De Loods doen, gaan we uit van duurzaamheid. We willen de belasting op het milieu van bouwen, gebouwen en wonen tot een minimum beperken. Hoe zich dat uit in onze ontwerpen, oplossingen en adviezen, is afhankelijk van de wensen en ambities van opdrachtgever en bewoners. De ene keer ligt de nadruk op energiebesparing, uit oogpunt van kostenreductie en rendementsoptimalisatie. Een andere keer wordt gefocust op een gebouw dat over 50 jaar nog steeds gewild is.

Samen met diverse aannemers en gerenommeerde kennisinstellingen uit binnen- en buitenland, werken we binnen ‘de Stroomversnelling’ aan veelbelovende innovaties. Prefab gevels waarin de installaties zijn opgenomen bijvoorbeeld. Daken die energie opwekken en ’s zomers koelen en 3d-printsystemen.

Ons streven naar duurzaamheid raakt niet alleen technische en financiële aspecten. We proberen ook de mindset en het woongedrag van bewoners op een positieve manier te beïnvloeden. Het maakt allemaal deel uit van de integrale benadering van De Loods.

Ons streven naar duurzaamheid
raakt niet alleen technische en
financiële aspecten 

Uitgelicht

Projecten

Uw contactpersoon

Andere thema's