Transformatie

Er bestaat geen vaste blauwdruk of beproefd scenario om een bestaand pand te transformeren naar een nieuwe bestemming. De sleutel tot succes zit hem in het goed in kaart brengen van het bestaande. Afhankelijk van het gebouw, de omgeving, het budget en de ambities van de opdrachtgever moeten voortdurend keuzes worden gemaakt en dus argumenten worden gewogen. Wat is binnen de bestaande bebouwing van monumentale waarde? Hoe kunnen we het beste transformeren, binnen de financiële kaders? Is gedeeltelijke sloop/nieuwbouw niet slimmer? Welk programma wordt waar ondergebracht? Al deze vragen dienen te worden beantwoord. Integraal.

De sleutel tot succes? Integraal alle vragen beantwoorden 

Uitgelicht

Projecten

Uw contactpersoon

Betrokken medewerkers

Andere thema's