Scenario onderzoek

Er leiden meer wegen naar Rome en vraagstukken laten zich op meerdere manieren benaderen. Vertrekkend vanaf een eerste idee, een wellicht nog vage gedachte, onderzoeken en schetsen we meerdere scenario’s. Zo zoeken we heel concreet en goed doorgerekend de kaders van het vraagstuk op en maken we snel inzichtelijk wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Een verantwoorde basis om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en slim te kunnen sturen.

Andere specialismen