Procesbegeleiding

De Loods komt voort uit een bouwbureau binnen een woningcorporatie. Dat heeft ons gevormd. Voor ons is een verbindende rol tussen opdrachtgever, bewoner en/of gebruiker, ontwerper en bouwer vanzelfsprekend. Wij brengen alle bij de bouw betrokken disciplines en belanghebbenden bij elkaar. Als bruggenbouwer spreken we ook de taal van alle partijen. Zorgvuldig wegen we hun belangen af, om die zoveel mogelijk tot hun recht te laten komen binnen het project. Zo begeleiden we het proces van A tot Z. Eventueel ook op basis van (tijdelijke) detachering.

Andere specialismen