Kosten / calculaties

Een plan is pas een plan als het financieel haalbaar is. Daarom rekenen wij ontwikkel- en bouwplannen zorgvuldig door, vanaf het allereerste moment. Van globaal tot zeer gedetailleerd, afhankelijk van de fase en het doel van de kostenberekening. Desgewenst voeren we integrale kostenberekeningen uit, waarbij niet alleen de stichtingskosten, maar ook exploitatie- en onderhoudskosten en eventuele opbrengsten worden meegenomen.

Andere specialismen