Integrale ontwerpaanpak

Uiteraard streven we naar duurzame en onderscheidende esthetische kwaliteit, maar voor De Loods is een goed ontwerp meer dan een mooi plaatje. Het gaat evenzeer om slimme, verantwoorde inpassing in de stedenbouwkundige setting. Om aansluiting bij bestaande structuren en wensen en verwachtingen van gebruikers. Het ontwerp moet technisch en financieel haalbaar zijn en moet beantwoorden aan de gestelde duurzaamheidsnormen en energieprestaties. Het dient in alle opzichten een krachtige en overtuigende vertaling te zijn van het programma van eisen. Dat vraagt op al deze vlakken ervaring, visie en creativiteit. De expertise van De Loods.

Andere specialismen