3D / BIM

Binnen een bouwproces werken veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is. Daarom werken onze tekenaars met BIM. BIM staat voor Building Information Modeling. Alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. Dit zorgt voor een efficiënt proces met een kortere doorlooptijd waarbij de kans op fouten minimaal is.

Andere specialismen