’t Ven | Eindhoven

‘Woningstichting ‘Thuis heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, dit is dan ook uitgangspunt voor het plan’ 

‘t Ven bestaat uit ruim 300 woningen verdeeld over drie verschillende vooroorlogse woningtypen. Een type (40 woningen) is in een eerdere fase als voorzien van nieuwe prefab gevels en daken; De Loods tekende ook daarvoor voor het architectonisch ontwerp. ‘Thuis heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid, het uitgangspunt voor het plan van de resterende 325 woningen is dan ook gasloos en minimaal energie neutrale prestaties. Samen met bewoners wordt er aan het plan gewerkt. De Loods maakt onderdeel uit van een ketensamenwerking van opdrachtgever en bouwpartners en verzorgt de technische procesbegeleiding, het ontwerp en de engineering in opdracht van Huybregts Relou/Van Sandvoort.  De uitdaging in ontwerp en technische uitwerking zijn de hoeveelheid aanwezige zelf aangebrachte voorzieningen van bewoners. ‘Thuis wil het casco, het interieur en de gebruikskwaliteit verbeteren om de woningen beter aan te laten sluiten op bewonerswensen en -gedrag en ze nog minstens 50 jaar door te exploiteren. Er wordt gestart met twee proefblokken van in totaal 17 woningen.