Sint ursulahof | Kessel

’Metamorfose aan de Maas’

De stedenbouwkundige opzet van de buurt is ontleend aan de heersende opvatting uit de jaren zeventig en de jaren tachtig: “de bloemkoolwijk”. Als reactie op de zakelijke opvatting van de jaren ervoor werd er een ruimtelijke omgeving gerealiseerd met als kernwoorden: klein-schaligheid, de menselijke maat, woonerven, etc. Het karakter van de bebouwing sluit hierop aan. Geen lange bouwblokken, er zijn verspringende gevellijnen en ook de goten wisselen in hoogte.

De architectuur is eenvoudig. Een standaard baksteen, houten kozijnen en pannen. De detaillering is sober. De panelen boven een aantal ramen in de kopgevels passen niet in dit beeld. Er zijn 4 woningtypen: eengezinswoningen, tweekappers, HAT-woningen en er zijn seniorenwoningen. De bovenwoningen van de HAT-woningen zijn bereikbaar via een bergingsblok. Dit geeft de hoek een gesloten karakter. De lage goten van de seniorenwoningen en de minimale gevelindeling geven deze woningen weinig uitstraling. Het totaal van de buurt levert een keurig maar ook wel saai beeld op.

De woningen zijn traditioneel gebouwd. De gevels hebben een spouw met een breedte van 100 mm. Naísolatie van deze spouw, betere beglazing en een goed geïsoleerd dak leveren de gewenste labelsprong op. Behalve een labelsprong wordt ook een verbetering van de beeldkwaliteit verwacht. De kozijnen en daken zullen worden vernieuwd hetgeen de mogelijkheid bood om de schil van de woningen een ander uiterlijk te geven.

Hoewel de baksteen als gevelmateriaal past in de traditie van de dorpen aan de Maas is de uitvoering niet erg inspirerend. De bestaande baksteen heeft weinig uitstraling. De bestaande setting geeft voldoende afwisseling in de massaopbouw maar met een magere detaillering. Deze is in de nieuwe toestand verrijkt. De daken zijn van buitenuit geïsoleerd. Door deze van een overstek te voorzien krijgt de detaillering van de aansluiting van de gevel op het dak meer inhoud.

De bestaande (ontsierende) gemetselde bloembakken zijn verwijderd waarvoor in de plaats een plint van antraciet kleurige baksteen is aangebracht. Deze plint steekt 110mm uit en is afgedekt met een kunststeen. Aan de achterzijde van de woningen is de plint in een geschilderde versie aangebracht. Als finishing touch is in navolging van b.v. Thorn, gekozen voor licht gekeimd metselwerk.

Verder zijn de hoeken ter plaatse de HAT-woningen aangepast door deze een open karakter te geven: het grote dakvlak is gesloopt, de trap en entree naar de bovenwoningen worden zichtbaar en er zijn twee balkons gerealiseerd.

Team

Specialismen