Schaatsenmaker | Veldhoven

’Grootonderhoud met een twist’

Het grootonderhoudsplan plan voor de 27 portieketagewoningen aan de Schaatsenmaker in Veldhoven is in een ketensamenwerking met de woningcorporatie “Thuis”, Knaapen Renovatie en Onderhoud, Heezen bv, Stankomij installatietechniek en Noorderberg en Partners tot stand gekomen. Uit de twee scenario’s is gekozen voor een plan waarbij het complex voor de komende 25 jaar vooruit kan. Daartoe zijn de kozijnen deels vervangen, zijn de hekwerken vervangen en is het dak geïsoleerd. Bovendien moest het geheel weer een frisse uitstraling krijgen.

Het gebouw is gelegen in de wijken het “Het Look” dat samen met “Zonderwijk” een groot deel van Veldhoven beslaat en waar strokenbouw met afwisselend eengezins¬woningen en portieketagewoningen het stedenbouwkundig patroon vormen. Er zijn 8 soortgelijke bouwblokken met portieketagewoningen. De meeste hebben al in meer of mindere mate, een gedaantewisseling ondergaan.

Samen met het winkelcentrum en de portieketage woningen aan de Ambachtslaan vormt het bouwblok aan de Schaatsenmaker een ensemble rond een plein. Deze wordt voornamelijk als parkeerterrein gebruikt. De flat is deels aan het plein gelegen en kijkt op de zijkant van het winkelcentrum uit. De achterzijde grenst aan een gras¬veld met bomen en biedt uitzicht op de Sterrenlaan.

De elementen om het gebouw op te frissen waren beperkt. Daarom is gekozen om de gevels te keimen en is als tweede laag een spel gespeeld van afwisselend horizontale en verticale glasoppervlakken die zijn voorzien van een gezeefdrukt patroon.