Prinsessenbuurt | Raamsdonkveer

Bewoners en corporatie werden het niet eens over de plannen voor deze 86 woningen in de Prinsessenbuurt, totdat De Loods erbij werd gehaald. Wij overtuigden de verschillende partijen ervan dat grondige renovatie hier een betere oplossing was dan de eerder geplande sloop-nieuwbouw. Samen met bewoners ontwikkelden we een heldere visie op de woningen en de wijk. Na uitvoerig bouwkundig, woontechnisch en woonbelevingsonderzoek zijn de woningen volledig gerenoveerd, waarbij ook een enorme verbetering van het energielabel werd bereikt. De uitstraling van de buurt en het woongenot van bewoners zijn sterk verbeterd. En de relatie tussen huurders en corporatie is weer prima.