Nul-op-de-meter | Stadskanaal

Samen met Ballast Nedam participeerde ons bureau in de landelijke Stroomversnelling, een initiatief om een belangrijk deel van de bestaande woningvoorraad in ons land energieneutraal te maken. In Stadskanaal liep daarvoor een pilot, waarbij woningen die constructief nog goed waren, ingrijpend werden gerenoveerd en verduurzaamd. De Loods ontwierp het nieuwe uiterlijk, werkte mee aan de technische productontwikkeling en verzorgde alle communicatie naar bewoners en corporatie.

Team

Specialismen