MFA | Olland

Het Hart van Olland, dat was wat de nieuwe multifunctionele accommodatie moest worden; een plek waar alle inwoners van Olland, van jong tot oud, elkaar kunnen ontmoeten. Het dorpshuis in dorpskern Olland was sterk verouderd en er waren onvoldoende middelen om nieuwbouw te realiseren. Op initiatief van Wovesto hebben Wovesto, de gemeente Sint-Oedenrode, SKOSO en gemeenschapshuis De Holm de handen ineen geslagen om – samen met de inwoners van Olland – een multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. Omdat dit initiatief de leefbaarheid van de 1.100 inwoners tellende kern zou verbeteren, werd het gesteund door de provincie met een omvangrijke IDOP-subsidie. Samen met Laride heeft De Loods een plan ontwikkeld voor een nieuwe integrale voorziening met basisschool, dorpshuis, gymzaal, peuterspeelzaal, beugelbaan, kinderdagopvang, zorgpunt en enkele commerciële ruimtes.

Tijdens de werkzaamheden bleef het oude dorpshuis gewoon in gebruik en pas later werd het patronaatsgebouw gesloopt. De gevel van het originele gebouw was maatgevend voor de nieuwbouw. Deze topgevel keert twee keer terug in de nieuwe voorgevel. Het oude beeld van het patronaatsgebouw is teruggeplaatst samen met een nieuwe abstracte sculptuur. Verleden en heden komen hier bij elkaar en qua maat, schaal en rijkheid in het metselwerk vindt de nieuwbouw aansluiting bij het verleden van Olland.