MFA | Olland

Het Hart van Olland. Dat was wat de nieuwe MFA moest worden; een plek waar alle inwoners van Olland, van jong tot oud, elkaar kunnen ontmoeten. Naast ontmoetingscentrum De Holm in het oude patronaatsgebouw, dat dringend aan vervanging toe was, verrees een nieuwe integrale voorziening met basisschool, dorpshuis, gymzaal, peuterspeelzaal, beugelbaan, kinderdagopvang, zorgpunt en enkele commerciële ruimtes. Tijdens de werkzaamheden bleef de Holm gewoon in gebruik en pas later werd het patronaatsgebouw gesloopt. De gevel van dat gebouw was maatgevend voor de nieuwbouw. Qua maat, schaal en rijkheid in metselwerk sluit de nieuwe MFA prachtig aan bij verleden en heden van Olland.