Hindestraat | Helmond

De karakteristieke architectuur van deze woningen uit de jaren ’20 van de vorige eeuw, was door ingrijpende renovaties in de jaren ’80 sterk aangetast. Die oorspronkelijke architectuur vormde de basis voor ons verbeterplan. Bij de recente renovatie zijn storende betimmeringen verwijderd en werden te vervangen delen als dakkapellen, goten en kozijnen in lijn met het oorspronkelijke beeld gedetailleerd. Daardoor – en door het feit dat de huidige bewoners konden blijven wonen – is de identiteit van de buurt behouden. Goed voor een eervolle vermelding van de Helmondse architectuurprijs 2007.