Bloemenwijk | Veghel

Een project dat vooral procesmatig bijzonder was. Opdrachtgever Area Wonen wilde voor de verbetering van de Bloemenwijk in Veghel (178 woningen) een nieuwe vorm van samenwerking met een integrale benadering. Daarbij dienden innovaties en eigen inbreng centraal te staan, met korte doorlooptijden en zonder stapels papier en meer- of minderwerk. Gekozen werd voor een samenwerkingsvorm waarbij Area, Bouwborg Zuid en De Loods een gelijkwaardige rol zouden hebben. In het voortraject lag de trekkersrol vooral bij De Loods.